UAB "Elektros įranga"

Automatika

Komponentai automatizavimui: nuo relės iki valdiklio, paprastam ir sudėtingam valdymui.

Elektrotechnika

Kontaktoriai, automatiniai išjungėjai, kontaktinės rinklės, montažiniai skydai ...

Apšvietimas

Nuo lemputės iki šviestuvo. Gatvė, stadionas, gamykla, prekybos centras, namas, butas - padėsime apšviesti viską.

Instaliacija

Įvairios montažinės medžiagos bei įrankiai, skirti pastatų vidaus ir lauko instaliacijos darbams.

Pneumatika

Privatumo politika

Mūsų įmonės privatumo politika

1. Ką reiškia ši privatumo politika?

Ši privatumo politika (toliau - Privatumo politika) apibrėžia sąlygas, kurių privalo laikytis visi UAB "Elektros Įranga" darbuotojai.

Mes įsipareidojame vadovautis valstybės numatytomis sąlygomis, įstatymais, EU ir nacionaliniais teisės aktais bendraudami, susisiekdami su klientais.

2. Kokią informaciją mes renkame?

Interneto svetainėje ar siųsdami  pasiūlymus,  teikdami Jums paslaugas, paslaugų teikėjas gali rinkti, kaupti ir naudoti tokius asmens duomenis:

  • nerenkame jokių asmeninių duomenų,  tik darbinius duomenis, Jūsų -  kaip klientų, tai yra Jūsų susirašinėjimas su mūsų imonės darbuotojais, pardavimų, užklausimų, pasiūlymų statistiką.
  • kitą informaciją kuri atsiranda vykdydant ūkinę veiklą, naudojantis  teikiamomis paslaugomis ar su mumis bendraujant.

 

3. Jūsų asmens duomenų naudojimas

Mūsų renkami asmens duomenys yra naudojami išskirtinai šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams.

Mes galime panaudoti jūsų asmens duomenis:

  • tam, kad suteiktume Jums galimybę naudotis mūsų Interneto svetaine ir teikiamomis paslaugomis;
  • sutarties su Jumis sudarymui ir jos vykdymui;
  • ataskaitų ir sąskaitų-faktūrų išrašymo ir siuntimo Jums tikslais;
  • pranešimų siuntimui Jums, korespondencijai su Jumis;
  • mūsų naujienų ir kitos su mūsų teikiamomis paslaugomis susijusios informacijos, kuri, mūsų nuomone, yra Jums reikalinga, siuntimui paštu, elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti tokių naujienų ir informacijos, pranešdami mums elektroniniu paštu info@eliranga.lt).


Jūsų asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ir ne ilgiau nei 5 (penkerius) metus po paskutinio  susiekimo su Jumis.

4. Tiesioginė rinkodara

Jei išreiškėte savo sutikimą, ar turime sutartis su Jūsų įmonę, bei vykdome ūkinę veiklą, bendrovė gali Jums elektroninio ryšio priemonėmis (el. paštu ) teikti įvairius tiesioginės rinkodaros pasiūlymus susijusias su įmonių veikla.

Jeigu Jūs nepageidaujate gauti tokių pasiūlymų, galite informuoti mus apie tokių pasiūlymų atsisakymą elektroniniu paštu  info@eliranga.lt arba paspausti atitinkamą nuorodą bet kuriame Jums jau išsiųstame pranešime apie pasiūlymus.

5. Duomenų atskleidimas

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus tik mūsų įmonės darbuotojams.

Be to, mes privalome atskleisti informaciją apie Jus:

  • jei mes turime padaryti tai pagal įstatymą;
  • siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums).


Išskyrus kaip numatyta šioje Privatumo politikoje, mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims.

6. Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Žinoma, duomenų perdavimas internetu iš esmės yra nesaugus, ir mes negalime garantuoti saugaus duomenų perdavimo interneto tinklais.

7. Jūsų sutikimai ir teisės

Užsiregistruodamas mūsų Interneto svetainėje ar kitaip naudodamasis mūsų teikiamomis paslaugomis, Jūs patvirtinate, kad susipažinote su šia Privatumo politika ir su ja sutinkate bei kartu suteikiate mums teisę naudoti ir tvarkyti šioje Privatumo politikoje numatytais tikslais visus čia nurodytus asmens duomenis.

Jūs galite pateikti rašytinį prašymą (paštu, elektroniniu paštu ar pateikiant mūsų buveinėje) mums suteikti Jums informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Jūsų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami. Į tokius prašymus mes atsakome teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais ir stengiamės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo. Jūsų prašymu, tokie duomenys pateikiami raštu nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu.

8. Trečiųjų šalių interneto svetainės

Mūsų Interneto svetainėje gali atsirasti nuorodų į kitas interneto svetaines. Mes nesame atsakingi už privatumo politiką ir jos įgyvendinimą trečiųjų šalių tinklapiuose.

9. Atsakomybė

Pasikeitus  Jūsų pateiktiems  duomenims, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti, pakeisdamas atitinkamus duomenis registracijos formoje ar, jeigu duomenys nėra nurodyti registracijos formoje, informuodamas apie tai mus elektroniniu paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

10. Kontaktinė informacija

Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šios Privatumo politikos sąlygomis, maloniai prašome su mumis susisiekti, žemiau nurodytais kontaktais:

UAB ELEKTROS IRANGA,
Telefonas: +370 5 24 09 14,
El. paštas: info@eliranga.lt
Internete: www.elektrika.lt

 

Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas [_2018_05_24_].

GE Energy Industrial SolutionsGE LightingOMRON ElectronicsWeidmullerNORGRENMENNEKESIdeSIEMENSTerasakiLovato electricCIRCUTORBENDEREOCRELDONEREAMERZELTSalicruMARECHAL-ELECTRIC GROUPOBO BettermannPerry electricLAE ELECTRONICSenecaLM TherminVentiaEfapelTUNGSRAM